Członkostwo

PROYECTO ESPAÑOL jest członkiem różnych stowarzyszeń, z którymi łączy je szczególna relacja:

FEDELE

PROYECTO ESPAÑOL jest członkiem "Hiszpańskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Hiszpańskiego dla Obcokrajowców (FEDELE)", która ma strukturę federalną i składa się z sześciu Związków Szkół Hiszpańskiego dla Obcokrajowców. Każdy z nich ma własną osobowość prawną, ale wspólny kodeks etyczny, poziom jakości i zasady. Być członkiem FEDELE daje gwarancję jakości. Tutaj możesz sprawdzić nasze porozumienie jakości.


FEDELE Comunidad Valenciana

PROYECTO ESPAÑOL jest również członkiem FEDELE Comunidad Valenciana, organizacji założonej w 2002 roku w celu osiągnięcia wspólnych standardów jakości świadczonych usług poprzez połączenie wszystkich głównych szkół języka hiszpańskiego Wspólnoty Walencji. Wszyscy członkowie FEDELE Comunidad Valenciana posiadają akredytację Instytutu Cervantesa, co daje gwarancję wysokiej jakości dla tych, którzy pragną uczyć się hiszpańskiego w naszych szkołach. Więcej informacji na stronie: www.ameele.net


Stowarzyszenie Szkół Języka Hiszpańskiego w Andaluzji

PROYECTO ESPAÑOL od momentu powstania jest również częścią Stowarzyszenia Szkół Języka Hiszpańskiego w Andaluzji. Oznacza to, że przestrzegamy zasad karty jakości, którą dzielimy ze wszystkimi członkami stowarzyszenia, a także gwarantujemy naszym uczniom kształcenie na wysokim poziomie. Tutaj możesz zapoznać się z naszym zobowiązaniem o jakości.