Kursy hiszpańskiego w Granadzie

Opłata rejestracyjna : 60 EUR

Kalendarz kursów

Zakwaterowanie w Granada

kursy ogólne

Kurs obejmuje 2 godziny konwersacji dziennie i ma na celu rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku hiszpańskim. Kurs opiera się na praktycznych ćwiczeniach poruszających wiele tematów takie jak funkcje komunikacyjne języka, a także społeczno- kulturowe aspekty życia w Hiszpanii.

Kurs (3 godziny dziennie) porusza zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty językowe, oparty jest na realizacji materiału z gramatyki, słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych języka hiszpańskiego. Jest to kurs, który łączy ze sobą zagadnienia gramatyczne z funkcjonowaniem języka zarówno w mowie jak i piśmie.

Kurs (5 godzin dziennie) porusza zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty językowe i oparty jest na realizacji materiału z gramatyki, słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych języka hiszpańskiego. Uczniowie podczas zajęć doskonalą swoje umiejętności porozumiewania się po hiszpańsku dzięki konwersacjom oraz zajęciom poświęconym kulturze Hiszpanii.

Ten rodzaj kursu składa się z: 5 godzin dziennie (zajęcia grupowe) + 1 godzina zajęć indywidualnych. Kurs ten porusza zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty językowe i oparty jest na realizacji materiału z gramatyki, słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych języka hiszpańskiego.

Uczniowie podczas zajęć doskonalą swoje umiejętności porozumiewania się po hiszpańsku dzięki konwersacjom oraz zajęciom poświęconym kulturze Hiszpanii.

Dzięki indywidualnym zajęciom z nauczycielem, kurs daje możliwość pogłębienia wiedzy na różne tematy oraz rozwiązania wszelkich wątpliwości związanych z nauką języka. Kurs ten jest znany również jako “Bildungsurlaub” w różnych regionach Niemiec: Berlin, Brandenburgia, Brema, Hamburg, Nadrenia-Palatynat i Saara.

Ten rodzaj kursu składa się z: 5 godzin dziennie (zajęcia grupowe) + 2 godziny zajęć indywidualnych. Kurs ten porusza zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty językowe i oparty jest na realizacji materiału z gramatyki, słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych języka hiszpańskiego.

Uczniowie podczas zajęć doskonalą swoje umiejętności porozumiewania się po hiszpańsku dzięki konwersacjom oraz zajęciom poświęconym kulturze Hiszpanii.

Zajęcia z nauczycielem zapewniają indywidualne podejście do ucznia i dają możliwość pogłębienia wiedzy na liczne tematy oraz rozwiązania wszelkich wątpliwości związanych z nauką języka. Kurs ten jest znany również jako “Bildungsurlaub” w różnych regionach Niemiec: Berlin, Brandenburgia, Brema, Hamburg, Hesja, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Dolna Saksonia, Nadrenia-Palatynat, Saara i Szlezwik-Holsztyn.

Przez cały rok proponujemy zajęcia indywidualne. Kursy organizowane są również w grupach.

 

Zajęcia przez Skype są świetnym narzędziem do nauki:

  • przygotuj się przed rozpoczęciem kursy w Hiszpanii
  • kontynuuj lekcje po kursie, abyś w domu mógł cały czas ćwiczyć swoj hiszpański i poprawiać poziom, który osiągnąłeś
  • lub gdy nie masz czasu, aby przyjechać na kurs do Hiszpanii

Oferujemy lekcje przez Skype przez cały rok. Zajęcia dostosujemy według Twoich potrzeb czasowych.

PROMOCJA

10 zajęcia - 250 EUR (2023)

Kurs porusza zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty językowe i oparty jest na realizacji materiału z gramatyki, słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych języka hiszpańskiego. Uczniowie podczas zajęć doskonalą swoje umiejętności porozumiewania się po hiszpańsku dzięki konwersacjom oraz zajęciom poświęconym kulturze Hiszpanii.

Minimalna długość kursu: 48 tygodni. Kurs spełnia wymagania szwedzkich stypendiów państwowych.


kursy specjalne

Kurs składający się z 5 godzin dziennie (zajęcia grupowe) + 1 godzina (zajęcia indywidualne). W wielu regionach Niemiec kurs jest znany jako „Bildungsurlaub”. Tymi regionami są: Berlin, Brandenburgia, Brema, Hamburg, Nadrenia-Palatynat i Saara.

Kurs jest realizowany w oparciu o materiały z gramatyki, słownictwa i funkcji komunikacyjnych języka hiszpańskiego.

Uczniowie podczas zajęć doskonalą swoje umiejętności porozumiewania się po hiszpańsku dzięki konwersacjom oraz zajęciom poświęconym kulturze Hiszpanii.

Dodatkowa godzina pozwala uczniowi pracować samodzielnie z materiałami specjalnie przygotowanymi dla niego.

Uczeń przez cały ten czas może liczyć na wszelką pomoc i wsparcie ze strony nauczyciela.

Kurs ten skierowany jest do studentów lub nauczycieli, którzy już pracują w sektorze edukacji i chcieliby poszerzyć swoją wiedzę.

Aby móc wziąć udział w kursie, należy posiadać wysoki poziom znajomości języka hiszpańskiego (min. C1).

Kurs składa się z:

  • 5 lekcji dziennie, podczas których kursanci będą obserwowali i przeprowadzali lekcje,
  • 1 sekcji dziennie (w małych, maksymalnie 5-osobowych grupach), która ma na celu poprawę umiejętności nauczania poprzez wykorzystanie różnych technik dydaktycznych oraz technologii.

Kurs składający się z 5 godzin dziennie (zajęcia grupowe) + 2 godziny (zajęcia indywidualne). W wielu regionach Niemiec kurs jest znany jako „Bildungsurlaub”. Tymi regionami są: Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburgia, Brema, Hamburg, Hesja, Dolna Saksonia, Nadrenia-Palatynat, Saara i Szlezwik-Holsztyn.

Kurs jest realizowany w oparciu o materiały z gramatyki, słownictwa i funkcji komunikacyjnych języka hiszpańskiego.

Uczniowie podczas zajęć doskonalą swoje umiejętności porozumiewania się po hiszpańsku dzięki konwersacjom oraz zajęciom poświęconym kulturze Hiszpanii.

Dodatkowa godzina pozwala uczniowi pracować samodzielnie z materiałami specjalnie przygotowanymi dla niego.

Uczeń przez cały ten czas może liczyć na wszelką pomoc i wsparcie ze strony nauczyciela.

To kurs przeznaczony dla osób znających język hiszpański na poziomie co najmniej B1 według Poziomu Biegłości Językowej ustalonej przez Radę Europy.

Kurs składa się z dwóch części: - pierwsza (25 godzin tygodniowo) w grupach maksymalnie 10 osobowych: studenci koncentrują się na ogólnych zagadnieniach językowych, a realizowany materiał zależy od poziomu znajomości języka - druga (5 godzin tygodniowo) - to zajęcia indywidualne, których głównym celem jest zapoznanie się ze światem biznesu , ze szczególnym uwzględnieniem aspektów językowych oraz stosowaniem słownictwa specjalistycznego przydatnego w praktyce.

Kurs porusza wiele istotnych tematów, między innymi: typologia korespondencji handlowej, rynek pracy (zarządzanie zasobami ludzkimi HR, CV, rozmowa kwalifikacyjna), marketing i reklama, bankowość i finanse, a także inne aspekty komunikacyjne związane z przygotowaniem prezentacji, przeprowadzeniem efektywnych negocjacji oraz skutecznych rozmów biznesowych.  

To kurs przeznaczony dla osób znających język hiszpański na poziomie co najmniej A2.

Kurs składa się z dwóch części:

  • pierwsza (25 godzin tygodniowo) w grupach maksymalnie 10 osobowych : studenci koncentrują się na ogólnych zagadnieniach językowych, a realizowany materiał zależy od poziomu znajomości języka
  • druga (5 godzin tygodniowo) - to zajęcia w grupach maksymalnie 5 osobowych, których głównym celem jest zapoznanie się z podstawowymi narzędziami komunikacyjnymi pozwalającymi na funkcjonowanie w różnych obszarach związanych z turystyką: hotele i zakwaterowanie, gastronomia, biura informacji turystycznej, biura podróży, strony internetowe z możliwością zaplanowania wakacji, skargi administracyjne i konsumenckie. Wśród poruszanych treści znajdują się funkcje komunikacyjne, struktury formalne oraz słownictwo niezbędne do osiągnięcia sukcesu w wyżej wymienionych dziedzinach zarówno z punktu widzenia klientów jak i specjalistów.

Ogólny opis Kursu dla Nauczycieli Języka Hiszpańskiego ELE:

Kurs jest przeznaczony dla osób, których ścieżka zawodowa skierowana jest na nauczanie języka, a dla których hiszpański nie jest językiem ojczystym. Z naszego kursu korzystają między innymi osoby, które nie są pewne jak zacząć swoją przygodę z nauczaniem języka. Kurs skierowany jest także do tych, którzy już od dawna są zaangażowani w nauczanie hiszpańskiego, a chcą jedynie pogłębić swoją wiedzę i zdobyć nowe pomysły pozwalające odpowiednio prowadzić zajęcia. Od uczestników kursu wymagana jest bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego. Kurs jest podzielony na 6 codziennych sesji, podczas których nauczyciele pogłębiają swoją wiedzę z zakresu gramatyki i mówienia w języku hiszpańskim. Zajęcia oparte są na doskonaleniu metod nauczania poprzez wykorzystanie różnego rodzaju technik, materiałów dydaktycznych, publikacji, nie zapominając o nauce języka przy użyciu nowoczesnych technologii.  

Głównym celem kursu jest poznanie i ulepszenie technik nauczania, biorąc pod uwagę następujące aspekty: praca w grupie, umiejętności językowe, planowanie zajęć, analiza materiałów dydaktycznych, techniki i działania komunikacyjne, tematyka zajęć dostosowana do poziomu.

Co konkretnie obejmuje kurs dla nauczycieli?

  • Teoria: teoretyczny opis poziomów znajomości języka, krótkie wyjaśnienie “Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie”, treść, cele i ocena…
  • Warsztaty i planowanie zajęć: Materiały użyte podczas zajęć są dostępne dla nauczycieli i mogą zostać wykorzystane podczas prowadzenia przez nich lekcji pod warunkiem, że są dostosowane do poziomu i narodowości ucznia; metody prowadzenia zajęć z grupowych konwersacji, biorąc pod uwagę trudności wynikające z nadmiernej liczby uczniów uczących się publicznie.
  • Kontrowersje i trudności pojawiające się podczas nauki gramatyki: użycie czasów przeszłych, subjuntivo, czasowniki ser i estar, rozstrzyganie wątpliwości…

Na zakończenie kursu, studenci otrzymują certyfikat naszej szkoły określający ilość godzin, datę przebytego kursu oraz poziom języka. Należy wspomnieć, że nasza szkoła jest uznawana jako centrum akredytowane przez Instytut Cervantesa.

The course is divided into two parts. The first part contains five sessions (50 minutes) in a group of max. 10 participants where the students amplify their Spanish skills in terms of grammar, vocabulary, conversation and culture. The second part contains a daily lesson (50 minutes) where the students work on subjects and exercises of the Abiturprüfung Spanisch, which the teacher had chosen before.

We are well-informed about the norms and guidelines of the Zentrale Abiturprüfung, about the standards of the exams (EPA) and their specifications for each federal state in Germany. In this way we can offer lessons adapted to the needs of every student and every group, in order to prepare them for the exam individually at its best.

The objective is to learn and practice oral and written idiomatic expressions, in order to express yourself well and to succeed while working on the questions. To achieve this, we use material that is similar to the tasks in the Abiturprüfung.


Kursy długoterminowe

Kurs porusza zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty językowe i oparty jest na realizacji materiału z gramatyki, słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych języka hiszpańskiego. Uczniowie podczas zajęć doskonalą swoje umiejętności porozumiewania się po hiszpańsku dzięki konwersacjom oraz zajęciom poświęconym kulturze Hiszpanii.

Minimalna długość kursu: 20 tygodni. Kurs spełnia wymagania szwedzkich stypendiów państwowych.

Kurs obejmuje 2 godziny konwersacji dziennie i ma na celu rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku hiszpańskim. Kurs opiera się na praktycznych ćwiczeniach poruszających wiele tematów takie jak funkcje komunikacyjne języka, a także społeczno- kulturowe aspekty życia w Hiszpanii.

Minimalna długość kursu: 12 tygodni. Kurs spełnia wymagania szwedzkich stypendiów państwowych.

Kurs porusza zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty językowe, oparty jest na realizacji materiału z gramatyki, słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych języka hiszpańskiego. Jest to kurs, który łączy ze sobą zagadnienia gramatyczne z funkcjonowaniem języka zarówno w mowie jak i piśmie.

Minimalna długość kursu: 12 tygodni. Kurs spełnia wymagania szwedzkich stypendiów państwowych.

Kurs porusza zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty językowe i oparty jest na realizacji materiału z gramatyki, słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych języka hiszpańskiego. Uczniowie podczas zajęć doskonalą swoje umiejętności porozumiewania się po hiszpańsku dzięki konwersacjom oraz zajęciom poświęconym kulturze Hiszpanii.

Minimalna długość kursu: 12 tygodni. Kurs spełnia wymagania szwedzkich stypendiów państwowych.

Kurs ten porusza zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty językowe i oparty jest na realizacji materiału z gramatyki, słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych języka hiszpańskiego.

Uczniowie podczas zajęć doskonalą swoje umiejętności porozumiewania się po hiszpańsku dzięki konwersacjom oraz zajęciom poświęconym kulturze Hiszpanii.

Dzięki indywidualnym zajęciom z nauczycielem, kurs daje możliwość pogłębienia wiedzy na różne tematy oraz rozwiązania wszelkich wątpliwości związanych z nauką języka. Kurs ten jest znany również jako “Bildungsurlaub” w różnych regionach Niemiec: Berlin, Brandenburgia, Brema, Hamburg, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Nadrenia.

Minimalna długość kursu: 12 tygodni. Kurs spełnia wymagania szwedzkich stypendiów państwowych


Kursy Dele

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych zdawaniem egzaminu DELE na każdym z 6 poziomów (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) i obejmuje 6 godzin kursu dziennie:

- pierwsza część: 5 godzin dziennie; realizowany jest materiał z gramatyki, słownictwa i funkcji komunikacyjnych języka hiszpańskiego. Uczniowie podczas zajęć doskonalą swoje umiejętności porozumiewania się po hiszpańsku dzięki konwersacjom oraz zajęciom poświęconym kulturze Hiszpanii.

- druga część: 1 godzina dziennie w grupach maksymalnie 5 osobowych; zapoznanie się ze strukturą testu, praca nad poszczególnymi jego elementami zarówno części pisemnej jak i ustnej oraz techniki rozwiązywania testu i metody potrzebne do zdania egzaminu.